Կատարիր միջանկյալ գործողությունները և հաշվիր գումարումը՝ 710+147:
 
Միավորների գումարը՝
 
Տասնավորների գումարը՝
 
Հարյուրավորների գումարը՝
 
+710147i