Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, եռանիշ թիվ

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Բարդություն հեշտ

2
3. Տասնյակներ և միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Թվի անվանման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Հարյուրյակներ, տասնյակներ և միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
6. Կարգի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Եռանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, եռանիշ թիվ

Բարդություն հեշտ

2
8. Կարգային միավորի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Թվի չորս կարգերը

Բարդություն միջին

3
10. Ո՞ր թիվն է ցույց տալիս կարգայի գումարելիների գումարը

Բարդություն միջին

4
11. Պահանջվող թիվը

Բարդություն միջին

4
12. Ամենամեծ/ամենափոքր երկնիշ թիվը

Բարդություն միջին

4
13. Կարգում միավոր չկա

Բարդություն միջին

4
14. Կազմիր թվեր երեք թվանշանի օգնությամբ

Բարդություն բարդ

6
15. Ամենամեծ/ամենափոքր եռանիշ թիվը

Բարդություն բարդ

5
16. Կարգային միավորը զրո է

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար