Գտիր այն թիվը, որն ունի 7 տասնյակ, 1 միավոր, իսկ հարյուրյակ չունի:
  
Պատասխան՝