Առանց թվանշանները կրկնելու՝ 4, 26 թվանշաններից կազմիր ամենամեծ և ամենափոքր եռանիշ թվերը:
 
Ամենափոքր եռանիշ թիվն է` 

Ամենամեծ եռանիշ թիվն է`