Որոշիր ամենափոքր եռանիշ թիվը, որի գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 1 և 6 թվանշանները (երկու թվանշանն էլ պետք է օգտագործել):
 
Պատասխան՝