Որոշիր, թե ո՞ր կարգում \(78\) թիվը միավոր չունի:
 
Պատասխանում գրիր «միավորների», «տասնյակների», «հարյուրյակների» բառերից մեկը:
 
Պատասխան՝ \(78\) թվի  կարգում միավոր չկա: