Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով
Արմենն ուներ \(2\) հատ \(100\) դրամանոց մետաղադրամ:
 
դռռ.png     դռռ.png
 
Մայրիկը նրան տվեց ևս \(50\) դրամ:
 
դրր.png
 
Որքա՞ն դրամ եղավ Արմենի մոտ:
 
Արմենի մոտ եղավ \(2\) հատ \(100\) դրամանոց և \(1\) հատ \(50\) դրամանոց մետաղադրամ: Ընդամենը ստացվում է \(250\) դրամ:
Թվանշանի տեղը թվի գրառման մեջ կոչվում է կարգ:
\(250\) թվի հարյուրյակների կարգում (աջից երրորդ թվանշանը) գրված է \(2\), սա ցույց է տալիս, որ Արմենն ուներ \(2\) հատ \(100\) դրամանոց մետաղադրամ:
 
\(250\) թվի տասնյակների կարգում (երկրորդ թվանշանը) գրված է \(5\), սա ցույց է տալիս, որ մայրիկը Արմենին տվեց ևս \(50\) դրամ:
 
\(250\) թվի միավորների կարգում միավոր չկա, սա ցույց է տալիս վերջին \(0\) թվանշանը:
Թվի գրառության յուրաքանչյուր թվանշան ցույց է տալիս, թե տվյալ կարգում քանի կարգային միավոր կա:
Օրինակ, \(715\) թվի՝
 
- հարյուրյակների կարգում գրված է \(7\)
 
- տասնյակների կարգում գրված է \(1\)
 
- միավորների կարգում գրված է \(5\)
 
Հետևաբար, \(715\) թիվը կարելի է գրել հետևյալ գումարի տեսքով՝
 
\(715 = 7\) հարյուրյակ \(+\) \(1\) տասնյակ \(+\) \(5\) միավոր:
Օրինակ
ա. \(84\) \(=\) \(8\) տասնյակ \(+\) \(4\) միավոր
 
բ. \(468\) \(=\) \(4\) հարյուրյակ \(+\) \(6\) տասնյակ \(+\) \(8\) միավոր
 
գ. \(3752\) \(=\) \(3\) հազարյակ \(+\) \(7\) հարյուրյակ \(+\) \(5\) տասնյակ \(+\) \(2\) միավոր
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014