\(480\) թիվը միավորների, տասնյակների, հարյուրյակների կարգերից մեկում միավոր չունի:
 
Որոշիր, թե ո՞ր կարգում \(480\) թիվը միավոր չունի:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: