Տրված է \(50\) թիվը:
 
Ընտրիր \(50\) թվի վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: