Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միանիշ թիվը հայերեն տառով

Բարդություն հեշտ

1
2. Հայերեն տառերի գումարը որպես թիվ

Բարդություն հեշտ

1
3. Հայերենով գրված թիվ

Բարդություն հեշտ

1
4. Թիվը ներկայացրու հայկական թվագրությամբ

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկնիշ թիվը հայերեն տառով

Բարդություն հեշտ

1
6. Տառերի քանակը

Բարդություն հեշտ

1
7. Հայերեն տառերի գումար

Բարդություն միջին

3
8. Թվերի գրառումը հայերեն տառերով

Բարդություն միջին

3
9. Թիվը բերվում է հայերեն տառերի

Բարդություն միջին

3
10. Գտիր գաղտնագրված բառը

Բարդություն բարդ

6
11. Հայերեն տառերով տրված թվի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
12. Երկու թվերի գրառումը հայերեն տառերով

Բարդություն բարդ

5
13. Ամենամեծ և ամենափոքր երկնիշ թվերը հայերենով

Բարդություն բարդ

5
14. Երեք թվերի գրառումը հայերեն տառերով

Բարդություն բարդ

6
15. Եռանիշ թիվը հայերեն տառերով

Բարդություն բարդ

5
16. Հայերեն տառեր

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար