Հետևյալ թիվը գրիր հայերեն տառով:
 
Պատասխանը գրիր հայերեն մեծատառով:
  
8 թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝