Կատարիր գումարումը՝ \(Զ + Բ\):
  
Որպես պատասխան գրիր ստացված թիվը`