Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, թե հայերեն այբուբենի ո՞ր տառը, ի՞նչ թիվ (տառի ներքևի թիվը) է ներկայացնում:
 
hay1.png
 
hay2.png
 
Գտիր հայերեն տառերով գրված \(ԿԱ\) թվից մեծ հաջորդ թիվը:
 
Գրիր հայերեն մեծատառերով:
  
Պատասխան՝