Հետևյալ թիվը գրիր հայերեն մեծատառերով:
  
120 թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝