Հետևյալ թվերը գրիր հայերեն մեծատառերով:
  
9 թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝
 
80 թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝
 
81 թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝