Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

21Մ.
1. Միանիշ թիվը հայերեն տառով 1Մ.
2. Հայերենով գրված թիվ 1Մ.
3. Երկնիշ թիվը հայերեն տառով 1Մ.
4. Հայերեն տառերի գումար 3Մ.
5. Հայերեն տառերով տրված թվի ընտրություն 4Մ.
6. Եռանիշ թիվը հայերեն տառերով 5Մ.
7. Երեք թվերի գրառումը հայերեն տառերով 6Մ.