Օգտվելով աղյուսակից՝ 114 թիվը ներկայացրու հայկական թվագրությամբ:
 
1-061.png

Պատասխան՝