Տրված երկնիշ թիվը գրիր հայերեն տառով:
 
Պատասխանը գրիր հայերեն մեծատառով:
  
40 թիվը հայերեն տառերով գրվում է