Քանի՞ հայերեն տառերի միջոցով է գրվում տրված երկնիշ թիվը՝ 30:
 
Պատասխան՝ 30 թիվը գրվում է  հայերեն տառով: