Հետևյալ թվերը գրիր հայերեն մեծատառերով:
  
7 թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝
 
33 թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝