Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկու արտադրյալ (տասնյակներ և միավորներ)

Բարդություն հեշտ

2
2. Միանիշ թվի և կլոր թվի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Անտեսված զրոն

Բարդություն հեշտ

2
4. Տեքստային խնդիր կոնֆետների մասին

Բարդություն միջին

3
5. Անտեսված զրոներ

Բարդություն միջին

4
6. Աղյուսակ

Բարդություն միջին

4
7. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

3
8. Երկու գործողություն

Բարդություն միջին

4
9. Անհայտ բաժանելին

Բարդություն միջին

4
10. Բաց թողնված նշանները

Բարդություն բարդ

5
11. Մտապահած բառը

Բարդություն բարդ

5
12. Արտահայտության և թվի համեմատում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար