Լրացրու դատարկ պատուհանները:

1 տասնյակ 10=  տասնյակ
 
1010=