Միանիշ թվի և կլոր տասնյակի արտադրյալը
5_03.jpg  5_03.jpg
 
Յուրաքանչյուր տուփում կա \(30\) փայտիկ: Ընդամենը քանի՞ փայտիկ կա երկու տուփերում:
 
Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է կատարել հետևյալ բազմապատկումը՝ \(30 · 2\)
 
Հիշենք, որ \(30\)-ը իրենից ներկայացնում է \(3\) տասնյակ: Եթե այն բազմապատկում ենք \(2\)-ով, ապա ունենում ենք \(3 · 2 = 6 \) տասնյակ: Իսկ \(6 \) տասնյակը \(60 \) թիվն է:
 
\(30 · 2 = 3\) տասնյակ \(·\) \(2\) \(=\) \(6\) տասնյակ \(= 60\)
 
Պատասխան՝ ընդամենը կա \(60\) փայտիկ:
 
Նկատենք, որ \(30 · 2\) բազմապատկումը կատարելիս, մենք սկզբում կատարեցինք \(3 · 2 = 6 \) բազմապատկումը՝ անտեսելով \(30\) թվի \(0\)-ն, ապա այդ \(0\)-ն աջից կցագրեցինք ստացված \(6 \) թվին: Արդյունքում ստացանք \(60\) պատասխանը:
 
Սա ընդհանուր կանոն է:
Միանիշ և \(0\)-ներով վերջացող թվերը (կլոր) բազմապատկելիս կարելի է կլոր թվի վերջին \(0\)-ներն անտեսել, կատարել բազմապատկում, ապա անտեսված \(0\)-ները աջից կցագրել ստացված արտադրյալին:
Օրինակ
Հաշվենք \(4 · 200\) արտադրյալը:
 
Անտեսում ենք \(200\) թվի երկու զրոն և կատարում \(4 · 2 = 8\) բազմապատկումը:
 
Հիմա, ստացված \(8\) արտադրյալին աջից կցագրում ենք անտեսված երկու զրոն՝ \(800\)
 
Պատասխան՝ \(4 · 200 = 800\)
\(2 · 4 = 8\)                      \(3 · 2 = 6\)
\(2 · 40 = 80\)                 \(3 · 20 = 60\)
\(2 · 400 = 800\)            \(3 · 200 = 600\)
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: