Համեմատիր:
 
Տեղադրիր \(<, >\) և \(=\) նշաններից մեկը:
 
(10+10)3  60