Կատարիր գործողությունները:
 
3(10+10)
  
Առաջին գործողության պատասխանը՝ 
 
Երկրորդ գործողության պատասխանը՝