Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ թվի կարգում գրված թվանշանը

Բարդություն հեշտ

1
2. Տրված թվանշանի կարգը

Բարդություն հեշտ

1
3. Եռանիշ թվի կարգում գրված թվանշանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Կարգի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Կարգում գրված թիվը (եռանիշ թիվ)

Բարդություն հեշտ

2
6. Թվանշանը ո՞ր կարգում է

Բարդություն հեշտ

2
7. Պնդում կարգերի մասին

Բարդություն հեշտ

1
8. Թվի կարգերում գրված թվանշանները

Բարդություն միջին

3
9. Թվի գտնելը իր թվանշաններով

Բարդություն միջին

3
10. Թվի նկարագիրը

Բարդություն միջին

3
11. Ամենամեծ/ամենափոքր երկնիշ կամ եռանիշ թվեր

Բարդություն միջին

3
12. Նկարագրված թիվը

Բարդություն միջին

3
13. Օրինաչափություն

Բարդություն միջին

3
14. Տրված պայմանին բավարարող թիվը

Բարդություն բարդ

5
15. Եռանիշ թվերի շարք

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար