Գտիր այն եռանիշ թիվը, որը հարյուրավորների կարգում ունի \(9\) թվանշանը, իսկ մնացած բոլոր թվանշանները \(2\)-եր են:
 
Պատասխան՝