Որոշիր այն եռանիշ թիվը, որն ունի \(4\) տասնավոր, իսկ մնացած բոլոր թվանշանները համընկնում են այն կարգի հետ, որում նրանք գրված են:
 
Պատասխան՝