Պարզիր, թե 383 թվի գրառման մեջ ո՞ր կարգում է գրված 8 թվանշանը:
  
Տեղադրիր հետևյալ բառերից մեկը՝ «միավորների», «տասնավորների», «հարյուրավորների»:
 
Պատասխան՝