Գտիր այն եռանիշ թիվը, որը հարյուրավորների կարգում ունի \(1\) հարյուրյակ, տասնավորների կարգում՝ \(8\) տասնյակ, իսկ միավորներ չունի:
 
Պատասխան՝