Տրված են հետևյալ վեց թվերը՝ \(117\), \(217\), \(317\), \(417\), \(517\), \(617\):
 
Այս թվերը շարունակիր նույն օրինաչափությամբ և որոշիր հաջորդ թիվը:
 
Պատասխան՝