Որոշիր այնպիսի թիվ, որը 9 անգամ փոքր է ամենամեծ երկնիշ թվից:
 
Պատասխան՝