Գրիր բոլոր եռանիշ թվերը, որոնց գրառման մեջ կան միայն 3, 6 և 0 թվանշանները:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով՝ առանց բացատ թողնելու: Թվերն իրարից բաժանիր ստորակետերով:
  
Պատասխան՝