Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Տրված թվանշանի կարգը 1Մ.
2. Եռանիշ թվի կարգում գրված թվանշանը 1Մ.
3. Կարգի ընտրություն 2Մ.
4. Պնդում կարգերի մասին 1Մ.
5. Նկարագրված թիվը 3Մ.
6. Տրված պայմանին բավարարող թիվը 5Մ.
7. Կարգում գրված թիվը (եռանիշ թիվ) 2Մ.