Պարզիր, թե 479 թվի ո՞ր կարգում է գտնվում 4 թվանշանը:
 
Պատասխան՝ թիվը գտնվում է  կարգում: