Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մոտոցիկլավար և մեքենա

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղանկյան մեծ կողմը

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու քաղաքներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Հեծանվորդ և ավտոբուս

Բարդություն հեշտ

1
5. Լիլիթը գիրք է կարդում

Բարդություն հեշտ

1
6. Երկու դասարան

Բարդություն հեշտ

1
7. Խնդիր արկղերի մասին

Բարդություն հեշտ

2
8. Կանաչ և կարմիր խնձորներ

Բարդություն հեշտ

2
9. Խաղալիք մեքենաներ

Բարդություն միջին

3
10. Խնդիր ծաղիկների մասին

Բարդություն միջին

3
11. Խնդիր գործվածքի մասին

Բարդություն միջին

3
12. Խնդիր դրամի մասին

Բարդություն միջին

3
13. Երկու թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
14. Մարիամի վճարած գումարը

Բարդություն միջին

3
15. Մեքենայի անցած ճանապարհը

Բարդություն բարդ

5
16. Երեքի անցած ճանապարհները

Բարդություն բարդ

6
17. Գնդակների երկու արկղ

Բարդություն բարդ

5
18. Երկու կայարանների հեռավորությունը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար