Բարդության աստիճանը
00:18:00
1. Մոտոցիկլավար և մեքենա 1Մ.
2. Ուղղանկյան մեծ կողմը 1Մ.
3. Խաղալիք մեքենաներ 3Մ.
4. Խնդիր ծաղիկների մասին 3Մ.
5. Մարիամի վճարած գումարը 3Մ.
6. Լիլիթը գիրք է կարդում 1Մ.
7. Երկու դասարան 1Մ.