Գնացքը երկու կայարանների միջև հեռավորությունն անցավ երեք օրում:
 
Առաջին օրը նա անցավ 110 կմ, երկրորդ օրը՝ 160 կմ, իսկ երրորդ օրը նա անցավ առաջին և երկրորդ օրերում անցած հեռավորությունից 8 կմ-ով ավելի:
 
Քանի՞ կմ է երկու կայարանների միջև հեռավորությունը:
 
Train_Kalina_krasnaya.jpg
 
Պատասխան՝  կմ: