Հետիոտնը, հեծանվորդը և մարդատար մեքենան անցան որոշակի ճանապարհներ:
 
Հեծանվորդն անցավ 16 կմ, հետիոտնը` հեծանվորդից 2 անգամ քիչ, մեքենան՝ հետիոտնից 100 կմ-ով շատ:
 
Քանի՞ կմ անցան հետիոտնը և մեքենան:
 
Պատասխան՝
 
1. հետիոտնն անցավ  կմ
 
2. մեքենան անցավ  կմ