Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Խնդիրների լուծում Խնդիրների լուծում, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մոտոցիկլավար և մեքենա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել մոտոցիկլավարի անցած ճանապարհը
2. Ուղղանկյան մեծ կողմը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան մեծ կողմը
3. Երկու քաղաքներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու քաղաքների միջև
4. Հեծանվորդ և ավտոբուս 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել ավտոբուսի անցած ճանապարհը
5. Լիլիթը գիրք է կարդում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել երկրորդ օրը կարդացած էջերի քանակը
6. Երկու դասարան 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել երկրորդ դասարանի աշակերտների թիվը
7. Խնդիր արկղերի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
8. Կանաչ և կարմիր խնձորներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կանաչ խնձորների քանակը
9. Խաղալիք մեքենաներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
10. Խնդիր ծաղիկների մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
11. Խնդիր գործվածքի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
12. Խնդիր դրամի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել մտապահած թիվը
13. Երկու թվերի գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել երկու թվերի գումարը
14. Մարիամի վճարած գումարը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
15. Մեքենայի անցած ճանապարհը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել երրորդ օրը անցած ճանապարհը
16. Երեքի անցած ճանապարհները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել անցած ճանապարհները
17. Գնդակների երկու արկղ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակները
18. Երկու կայարանների հեռավորությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու կայարանների միջև

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Տեքստային խնդիրների լուծում» թեմայից 00:18:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ տեքստային խնդիրների լուծման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Տեքստային խնդիրների լուծում» թեմայից 00:20:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ տեքստային խնդիրների լուծման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Տեքստային խնդիրների լուծում» թեմայից 00:30:00 միջին 35Մ. Առաջադրանքներ տեքստային խնդիրների լուծման վերաբերյալ