Երկու տարբեր քաղաքներից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու մեքենա:
 
Երբ նրանք հանդիպեցին, ապա նրանցից մեկն անցել էր 170 կմ, իսկ մյուսը՝ 110 կմ:
 
Որքա՞ն էր հեռավորությունը երկու քաղաքների միջև:
 
Պատասխան՝  կմ: