Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվանշանը քառանիշ թվի դասում

Բարդություն հեշտ

1
2. Եռանիշ թվի ընթերցում

Բարդություն հեշտ

2
3. Դասի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Դասի թվանշանների թիվը

Բարդություն հեշտ

2
5. Թվանշանը հնգանիշ թվի դասում

Բարդություն հեշտ

1
6. Քառանիշ թվի ընթերցում

Բարդություն հեշտ

2
7. Պնդում եռանիշ թվի դասերի մասին

Բարդություն հեշտ

1
8. Յոթանիշ թվի դասը

Բարդություն միջին

3
9. Պնդում թվի դասերի մասին

Բարդություն միջին

3
10. Դասի ամենամեծ/ամենափոքր թվանշանը

Բարդություն միջին

4
11. Հնգանիշ թվի ընթերցում

Բարդություն միջին

4
12. Բառերով տրված թիվը

Բարդություն միջին

3
13. Քառանիշ թվի անվանումը

Բարդություն բարդ

5
14. Քառանիշ թվի նկարագիրը

Բարդություն բարդ

5
15. Վեցանիշ թվի անվանումը

Բարդություն բարդ

5
16. Անհայտ քառանիշ թիվը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար