Բառերով տրված թիվը գրիր թվերով՝ «չորս հարյուր երկու հազար յոթ հարյուր քսան»:
 
Պատասխան`