Տրված է \(6632\) քառանիշ թիվը:
 
Առաջին և երրորդ պատուհաններում գրիր թվեր, իսկ երկրորդ և չորրորդ պատուհաններում՝ բառեր:
 
Այս թիվը կարդում ենք՝   32