Գտիր այն քառանիշ թիվը, որի հազարավորների դասից է \(9\) թվանշանը, իսկ միավորների դասում միայն \(7\)-եր են:
 
Պատասխան՝