Տրված է \(314642\) վեցանիշ թիվը:
  
Առաջին և երրորդ պատուհաններում գրիր թվեր, իսկ երկրորդ և չորրորդ պատուհաններում՝ բառեր:
 
Այս թիվը կարդում ենք՝   42