Որոշիր այն քառանիշ թիվը, որն ունի \(6\) հազարյակ, իսկ միավորների դասում թվանշաններ չկան:
 
Պատասխան՝