Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Դասի ընտրություն 2Մ.
2. Քառանիշ թվի ընթերցում 2Մ.
3. Յոթանիշ թվի դասը 3Մ.
4. Հնգանիշ թվի ընթերցում 4Մ.
5. Քառանիշ թվի անվանումը 5Մ.
6. Թվանշանը քառանիշ թվի դասում 1Մ.