Տրված է \(860\) եռանիշ թիվը:
 
Առաջին պատուհանում գրիր թիվ, իսկ երկրորդում՝ բառ:
 
Այս թիվը կարդում ենք՝   60: