Որոշիր, թե 801128 վեցանիշ թվի գրառման մեջ ո՞ր դասում է գտնվում 2 թվանշանը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: